Chemie-incubator BlueChem - Blue Gate Antwerp

Over Bluechem

BlueChem is een unieke samenwerking tussen industrie, kennisinstellingen en overheid met de ambitie om beloftevolle innovaties van startende en jonge bedrijven actief in duurzame chemie te helpen doorgroeien tot op industriële schaal om zo de economisch belangrijke chemiesector in Vlaanderen te versterken.

Projectpartners in BlueChem NV zijn essenscia, POM Antwerpen, de stad Antwerpen en VITO die aangevuld met Catalisti de Raad van Bestuur vormen. De incubator biedt plaats aan een twintigtal bedrijven en telt 15 labo’s, 24 kantoren, 20 flexplekken en enkele vergaderzalen, verspreid over 4 verdiepingen.

Creativiteit en productiviteit.

Rond die twee sleutelbegrippen wil BlueChem, de incubator voor duurzame chemie, de ideale werkomgeving creëren voor innovatieve starters en kmo’s. In samenwerking met Forum Office wordt de innovatiefocus doorgetrokken in de kantoorinrichting.

Daarbij worden flexibele werkplekken voor een optimale focus en concentratie gecombineerd met ruimtes waar medewerkers tot rust kunnen komen en ideeën uitwisselen.

Een comfortgevoel, duurzame materialen en een slim gebruik van kleuren staan centraal in dit inrichtingsconcept. Zo maken we van BlueChem een stimulerende werkomgeving die bruist van creativiteit waar werknemers zich tegelijk ook echt thuis voelen.

 

 

Frank Beckx, voorzitter BlueChem NV en gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences:

De grote interesse van bedrijven toont aan dat we met BlueChem een succesverhaal schrijven. Het is duidelijk dat er nood was aan een incubator voor duurzame chemie in Vlaanderen. BlueChem biedt de juiste accommodatie op de juiste plek om baanbrekende innovaties met een sterke focus op duurzame chemie en circulaire economie succesvol te ondersteunen in hun groeistrategie. Ik wil alle ondernemers en partnerbedrijven danken voor hun engagement om met BlueChem het voortouw te nemen in de verdere verduurzaming van de chemiesector en andere industrietakken. Voor de chemie van de toekomst moet je in BlueChem zijn.

 

Project Video